بیماری های گوش

بررسی بیماری های گوش در کلینیک شنوایی سنجی، سرگیجه و تعادل اسپین خرم آباد

گوش نیز مانند سایر اعضای بدن دارای بیماری های خاص خود می باشد، مطالب مربوط به بیمارهای گوش را در ادامه مشاهده فرمایید.

 

وزوز گوش
ارزیابی و درمان وزوز گوش در مرکز شنوایی سنجی اسپین خرم آباد

وزوز گوش

وزوز گوش یا تینیتوس(tinnitus) درک یا شنیدن یک صدا در گوش یا سر است که منبع خارجی ندارد، بنابراین سایر افراد قادر به شنیدن آن نیستند. وزوز گوش یکی از بیماری های شایع...