سرگیجه

تست سرگیجه و تعادل  VNG  و VHIT  در کلینیک تخصصی سرگیجه و تعادل اسپین خرم آباد

سرگیجه احساسی است که فرد یا محیط اطراف فرد در حال چرخش یا حرکت باشد. این احساس می تواند خیلی خفیف یا آنقدر شدید باشد که فرد نتواند تعادل خود را حفظ و قادر به انجام کارهای روزانه نباشد. حملات سرگیجه می تواند از چند ثانیه تا ساعت ها و حتی ماها طول بکشد.

 

bppv
سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم

تکان خوردن مایع گوش چیست؟

تکان خوردن مایع گوش شاید اصطلاحی باشد که این روزها زیاد می شنویم. ما از اطرافیان می شنویم که با تکان خوردن مایع گوش دچار سرگیجه شده اند. شاید سوالاتی در ذهنمان...
علت سرگیجه
علت سرگیجه

علت سرگیجه چیست؟

گیجی اصطلاحی است که برای توصیف طیفی از احساسات مانند احساس ضعف گیجی و منگی، ضعف یا بی ثباتی استفاده می شود. گیجی که این حس کاذب را ایجاد می کند که شما یا...
بیماری منیر
بیماری منیر از تشخیص تا درمان

بیماری منیر، از تشخیص تا درمان

بیماری منیر چیست؟ بیماری منیر اختلالی در گوش داخلی است که سبب دوره های سرگیجه، وزوز گوش، احساس پری یا فشار در گوش و کم شنوایی نوسانی می شود. در یک حمله معمول از...