• خرم آباد، بین چهاراه بانک و میدان شهدا، کوچه کاکاوندی، طبقه زیرزمین ساختمان پزشکان شاهرخآدرس
  • 06633314089تلفن مطب
  • 09168775699موبایل
  • h.falahatpoor35@gmail.comایمیل
  • ساعت 16:00 تا 22:00 هر روز هفتهساعت کاری
لطفا فیلد مورد نیاز را پر کنید.