درباره ما

کلینیک شنوایی سنجی، سرگیجه و تعادل اسپین خرم آباد از سال 1397 کار خود را به عنوان اولین و تنها کلینیک تخصصی ارزیابی سرگیجه و تعادل در استان لرستان شروع کرده است. مجموعه خدماتی که کلینیک ما ارائه می دهد، شامل ارزیابی تخصصی سرگیجه و تعادل با تست های VNG و vHIT برای تشخیص علت سرگیجه و گیجی می باشد، متعاقب علت سرگیجه درمان مرتبط با آن نیز انجام می پذیرد. مهمترین برنامه درمانی ارائه شده توانبخشی سرگیجه و تعادل با انجام مانورهای درمانی یا سایر ورزش ها برای بازتوانی تعادل می باشد. ارزیابی شنوایی نوزادان، کودکان و بزرگسالان با تست های اتوسکوپی، تمپانومتری، ادیومتری و ABR انجام می گیرد. تجویز و تنظیم انواع سمعک دیجیتال، هوشمند و آنالوگ در تمامی مدل های پشت گوشی، داخل گوشی و نامرئی از تمامی برندهای دنیا ارائه می گردد. ساخت قالب نرم و سخت سمعک، قالب ضد صوت و ضد آب نیز انجام می شود.